Etiket arşivi: Mushaf’ı kim muhafaza etti

KUR’AN’I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLİŞİ

Kur’an Kerim’in Peygamberimizin vefatından sonra toplatıldığı doğru mu?

Peygamberimiz kendisine indirilen ayetleri tebliğ ederken, O’nu dinleyen, okuma yazma bilip de fakir olan insanlar, işittikleri ayetleri unutmamak için buldukları malzemelerin üzerine yazıp kayıt tutuyorlardı. Peygamberimiz kendilerini vahiy katipliği ile görevlendirmemişti. Bunda anormal bir durum yoktu fakat bir kısım ulema bunu kötü emellerine alet etti.

Ulemadan bazılarına göre Kur’an’ı Kerim’in ayetleri; ağaç kabuğu, bez, deri parçaları, taş, tuğla, kürek kemikleri üzerine yazılmış ve ayetler Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir tarafından toplatılıp Mushaf haline getirilmiştir. Bunun doğruluğu kabul edilemez çünkü Kur’an’ı Kerim’in ayetiyle bir kısım ulemanın ileri sürdüğü rivayetler arasında büyük bir çelişki vardır. Münafıklar Allah’ın Kitap’ı ve Peygamberi hakkında birçok senaryolar üretmiştir. Bu senaryolardan biri de Kur’an’ı Kerim’in Peygamberimizin vefatından altı ay sonra toplatılıp beş yıl üzerinde çalışılarak Mushaf haline getirildiği iddiasıdır.

Ulemanın bir kısmına göre Araplar kâğıdı bilmiyorlardı. Bundan dolayı Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini ağaç, kabuğu, bez, deri parçaları, taş, tuğla, kürek kemikleri gibi malzemelerin üzerine yazdılar. Bu rivayetler ile Kur’an’ı Kerim’deki Tur Suresi 1. 2. 3. ayet arasında büyük bir çelişki vardır.

KUR’AN’I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLİŞİ yazısının devamı