Etiket arşivi: Yahudi

EZAN VE DİĞER ÇAĞRILAR

BU GÜNE KADAR CAMİYE, KİLİSEYE VE HAVRAYA YAPILAN ÇAĞRILAR, PEYGAMBERLERİN İLK OKUTTUĞU ŞEKLİYLE OKUNA GELMİŞTİR:

ALLAH’ın indirdiği bütün dinlerde müminler, belli vakitlerde toplu ibadet etmek için ibadethanelere davet edilmişlerdir. Müslümanlar ezan ile davet edilmiş, Hristiyanlar çanla davet edilmiştir. Yahudilerin de kendilerine has bir ezanı vardır.

Dünyanın her bir tarafında ibadet için yapılan çağrılar, peygamberler zamanında uygulandığı gibi yani orijinal haliyle yerine getirilir. Dolayısıyla inanan kimseler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendi dinine ait olan çağrıyı anlar ve ibadet yapmak için ibadethanesine gider. Bu, inananlar için her hangi bir olumsuzluk yaratmaz, tam tersine çok olumlu bir uygulamadır. “Niçin olumludur?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Diyelim ki dilini bilmediğimiz bir ülkeye gittik. O ülke, ezanı kendi dilinde okumuş olsaydı, biz bu okunanın ezan olup olmadığını anlayamazdık. Namaz vaktinin girip girmediğini bilemez, mağdur duruma düşerdik.
Çan yerine her ülkede farklı bir ses çıkartan farklı farklı aletler kullanılmış olsa Hristiyanlar bu sesin kiliseye çağrı olup olmadığını anlayamazlar, ibadetlerini yapamazlar ve mağdur duruma düşerlerdi.Yahudilerin ezanları farklı ülkelerde, farklı farklı dillerde okunsa Yahudiler ezanlarının okunup okunmadığını anlayamazlar, ibadetlerini yapamazlar ve mağdur duruma düşerlerdi.

İşte bu mağduriyetlerin yaşanmaması için çağrılar peygamberlerin ilk okuttuğu gibi orijinal halinde devam ettirilir ve her mümin kendi ibadethanesini, kendi ezanını bilir. Mağdur olmadan Allah’a kulluk görevini yerine getirir.

Bu güne kadar dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir Hristiyan çan yerine farklı bir ses çıkaran başka bir alet kullanılsın dememiştir. Hiç bir Yahudi, ezanımızın farklı farklı dillerde okunması daha iyi netice verir, dememiştir. Hiç bir Müslüman ezanımızın dilini anlamadığım için camiye gidemiyor ve madur oluyorum dememiştir.

Müslüman camisini ve ezanını tanır. Hristiyan kilisesini ve çanını tanır. Yahudi havrasını ve ezanını tanır. Allah ise çağrıyı işitip de koşarak ibadete giden, Allah’a şirk koşmadan, canı gönülden ibadet eden kullarını tanır. Rabbim, bizleri razı olduğun kulların arasına al. Rahmetini merhametini üzerimizden eksik etme. Amin!

(Arapça Ezan Okunuşu):

Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh

Allâhü ekber, Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâh

(Türkçe Anlamı): 

En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır.

Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim,

Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim! Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim!

Haydin namaza! Haydin namaza!

Haydin kurtuluşa! Haydin kurtuluşa!

En büyük Allah’tır! En büyük Allah’tır!

Allah’tan başka ilah yoktur!

Not: Sabah ezanında “Hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra 2 defa “Es-Salâtü hayrün mine’n-nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) denir.

(Yahudilerin Ezanı):  Yahudiler ezanla çağrı yapar ve ezanlarını yüksek bir yere çıkarak makamlı bir şekilde okurlar. Hristiyanlar kilisede bulunan büyükçe bir çanı kullanır.

KURBAN KESİMİNİN DOĞAYA ZARARI DEĞİL YARARI VAR.

Doğada insanlar ve hayvanlar aynı düzen içinde çoğalmaktadır. Hiçbir canlı doğacak yavrusunun cinsiyetine kendisi karar veremiyor. Bununla beraber insanlar, genellikle erkek çocuklarına sahip olmak istiyor. Bazı toplumlardaki bazı insanlar, henüz bebek annesinin karnında iken sırf cinsiyetinden dolayı kız bebekleri aldırtıyor. Tabi ki bu bir katliam ve cinsel ayrımcılıktır. 

İnsanlar genellikle tek çocuk doğurabilmekte iken hayvanlar daha fazla doğuruyorlar. Vahşi hayvanlar birbirlerini yiyerek doğal seleksiyona katkıda bulunuyorlar ve böylece yeryüzünde metan gazının artması doğal yoldan önlenmiş oluyor. Vahşi hayvanlar için geçerli olan bu durum evcil hayvanlar için geçerli değil çünkü insanlar evcil hayvanları vahşi ortamlardan uzak tutarak besleyip onlardan yararlanıyor: Evcil hayvanlardan dişi olanların sütleri içiliyor ve sütlerinden peynir, yoğurt gibi yararlı besinler elde ediliyor. Erkek ve dişi besi hayvanlarının derilerinden ayakkabı ve giysi üretiliyor. Yünlerinden kıymetli giysiler, yatak, yorgan ve yastık yapılıyor. Dışkılarından doğal gübre ve metan gazı elde ediliyor.

İnsanlarımızın büyük bir çoğunluğu yeterli hayvansal gıdaya ulaşamıyor. Maddi imkansızlıkların yanı sıra dünyadaki kaynak kıtlığından dolayı evcil hayvanların yeterli miktarlarda yetiştirilememesi, yeterli hayvansal gıdaların alınamamasına neden oluyor. İnsanların doğaları gereği hayvansal gıdalara da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı yeterli sayıda evcil hayvan beslenmeye ihtiyacımız var. Peki, bunu nasıl becereceğiz? Tabi ki kıt olan kaynaklarımızı akıllıca kullanarak. 

Biz insanlar erkek çocuklara sahip olmayı isterken evcil hayvanlar dişi doğurunca sevinmekteyiz çünkü bu bizim menfaatlerimize daha uygun gözükmektedir. Evcil hayvanlar da bütün canlılarda olduğu gibi erkek ve dişi karışık yavrular doğuruyor. Dolayısıyla erkek hayvanları da dişi hayvanlarla beraber beslemek zorunda kalıyoruz. Bu durum doğada metan gazının artmasına neden oluyor. 

Doğada metan gazı, karbondioksit gazı ve su buharı artınca ne olur? Bu sera etkisine yol açar. Atmosferimizi kaplayan bu gazlar ve su buharları, dünyaya çarparak geri yansıyan güneş ısısının uzaya salınımını engeller. Böyle olunca da yeryüzü gereğinden fazla ısınır. Bitkiler kurur, canlılar ölür, genetik yapılarda hasarlar oluşur. Aşırı sıcaklar, suların buharlaşmasıyla genel bir kuraklığa sebep olur. Yeryüzündeki suların gereğinden fazla buharlaşmasıyla yağmur miktarları felaket getiren boyutlara ulaşır. Sel basmaları, toprak kaymaları, depremler kaçınılmaz hale gelir. Kurban bayramlarında hayvanların kurban edilmesi, atmosferde oluşabilecek sera etkisinin engellenmesinde önemli bir role sahiptir.

Kurban bayramları sayesinde genellikle evcil hayvanların erkekleri kurban edilir. Dişi hayvanların gençlerinin kesilmesi tercih edilmez, yaşlılarının ise dişleri falan eksik olur. Hasta olan, organ eksiği olan hayvanlar kurban edilemediği için bu hayvanlar kurban olarak kesilmez. Sağlıklı hayvanlar kurban olarak kesilir. Bu sağlıklı hayvanların etleri fakir insanlarla paylaşılır ve bir sosyal dayanışma oluşturulmuş olur. 

Kurban kesiminin sayısız yararları bulunuyor. Milyonlarca hayvanın birkaç gün içinde kesilmesi doğadaki metan gazının hızla düşmesine sebep oluyor. Bu kesilen hayvanların derileri, yağları ve iç organları da ekonomilere katkıda bulunuyor. Bu sayede hayvan besinlerindeki tüketim miktarları da yarı yarıya düşüyor. Bu durum yeni doğacak yavruların ve annelerinin iyi beslenmesine olanak tanıyor. 

İnsanların % 23’ü Müslüman, % 32’si Hristiyan, % 0,2’si Yahudi’dir. İlahi dinlerin hepsinde kurban kesimi vardır ve bir ibadettir. Dünyada her on kişiden sekizi bir ilahi dine inanıyor. Her dinin kurban kesimi tarihinin farklı farklı tarihlere rastlaması ve kurban kesimlerinin her yıl tekrarlanıyor olması doğadaki metan gazının aşırı artmasını engelliyor. 

108: KEVSER / 1, 2. Muhakkak ki biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Bize yol gösteren Yüce Rabbimize hamd olsun. Rahmetini ve merhametini bizden esirgemediği için O’na sonsuz teşekkürler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.